​முத்து முத்தாக பாடல்கள் குடுத்ததாலோ

இறைவனும் உன் பாடல் கேட்க ஆசை கொண்டு

இத்துணை சீக்கிரம் தன்னோடு இணைத்து கொண்டான்

மீளா துயிலில் இறைவனடி சேர்ந்த சிறந்த கவிஞனே

என் இதயம் கனத்த கண்ணீர் அஞ்சலி……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s